Dùng lần hai, Lựa chọn không sai

Lần thứ hai giao dịch với Gutina, nhận ngay giá sốc. Giảm ngay 40,000đ phí giao dịch nộp tiền mặt với Gutina.

  • Chỉ áp dụng giao dịch lần thứ 2 với Gutina với khách hàng đăng ký tài khoản sau ngày 07/08/2020
  • Chỉ áp dụng cho giao dịch "Nộp tiền mặt vào TK Ngân hàng"
  • Mỗi khách hàng chỉ được dùng duy nhất 1 lần

Cách áp dụng mã: 

Chọn "Nộp tiền mặt vào TK Ngân hàng" => Điền đủ thông tin giao dịch =>  Bước xác nhận giao dịch, nhấn "Chọn mã khuyến mãi", chọn LOVE => Xác nhận

Lưu ý:

  • Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước 
  • Chương trình này không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Gutina
  • Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác 
  • Gutina không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách. 
  • Gutina có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước 
  • Mọi trường hợp có dấu hiệu gian lận, trục lợi được Gutina phát hiện sẽ được xử lý theo quy định của Gutina. Quyết định của Gutina liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả khách hàng nhận ưu đãi trong suốt chương trình này là cuối cùng, chính thức.

Bài viết khác