Chính sách quyền riêng tư của GUTINA

I. GIỚI THIỆU

Chính sách quyền riêng tư của Gutina nhằm giúp quý khách hiểu Gutina thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách. Tại sao Gutina thu thập và Gutina làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng sử dụng Gutina và chia sẻ thông tin với Gutina, vì vậy Gutina cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho Quý khách.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng với mọi người dùng dịch vụ của Gutina, bao gồm: - Những người sử dụng ứng dụng Gutina, trang web Gutina.vn. Hoặc các ứng dụng và trang web của các bên thứ ba có sử dụng API của Gutina. - Những người liên hệ với Gutina hay nói cách khác là gửi thông tin đến Gutina qua tổng đài, ứng dụng, trang web, tài khoản mạng xã hội và các kênh khác của Gutina.

III. THÔNG TIN Gutina THU THẬP

Gutina thu thập các loại thông tin sau đây:

- Thông tin mà Quý khách cung cấp cho Gutina khi tạo tài khoản trên ứng dụng Gutina.

- Thông tin được tạo ra khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của Gutina, như vị trí, thông tin thiết bị và lịch sử giao dịch.

- Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của Gutina và các bên thứ ba sử dụng API của Gutina.

- Thông tin khác mà Gutina cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

IV. CÁCH GUTINA SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

Gutina sử dụng thông tin thu thập được vào việc:

- Để cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Quý khách.

- Để tăng cường bảo mật cho tài khoản và giao dịch Quý khách.

- Để hỗ trợ Quý khách khi Quý khách có yêu cầu.

- Để nghiên cứu và phát triển.

- Để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc các cuộc thi.

- Phục vụ các mục đích liên quan đến các thủ tục pháp lý.

- Gutina không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích thương mại nằm ngoài các mục đích trên.

V. CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Một số dịch vụ và tính năng của Gutina yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu của Quý khách. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các công ty liên kết, các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi, với công chúng khi Quý khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng. Hoặc vì các lý do pháp lý hay trong trường hợp có tranh chấp. Gutina sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của Quý khách cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Quý khách, theo đúng Quy Định Pháp Luật. Ngoại trừ các trường hợp như được nêu trong Chính sách này.

VI. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Gutina có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Nếu có những thay đổi lớn, Gutina sẽ thông báo cho bạn qua ứng dụng Gutina hoặc email. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Gutina đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với các nội dung cập nhật của chính sách này.


Bài viết khác


secure_contact_telegram